STRUKE:

endomitoza

endomitoza (endo- + grč. μίτος: nit, vlakno), unutar. nepotpuna dioba stanice, pri kojoj se dijele samo kromosomi, a jezgra ostaje nepodijeljena, tako da u stanici ostaje dvostruki (diploidni) broj kromosoma. Kod stapanja dviju takvih spolnih stanica s nereduciranim brojem kromosoma nastaje tetraploidni organizam. Tetraploidne i uopće poliploidne biljke često se odlikuju snažnijim rastom i većom otpornošću.

endomitoza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17907>.