Ercegović-Pavlović, Slavenka

Ercegović-Pavlović, Slavenka, hrvatska arheologinja (Šibenik, 6. IV. 1928Beograd, 17. XI. 1993). Diplomirala (1953) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te doktorirala (1975) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1953. kustosica u Arheološkome muzeju u Zagrebu, a od 1965. u Arheološkom institutu u Beogradu. Bavila se srednjovjekovnom arheologijom s naglaskom na slavenskoj materijalnoj kulturi. Sudjelovala u istraživanjima arheoloških lokaliteta u Vukovaru, Brodskom Drenovcu, Kompolju, vodila istraživanja srednjovjekovnoga groblja u Bošnjacima. Glavno djelo: Arheološki spomenici i nalazišta leskovačkog kraja (suautorica Desanka Kostić, 1988).

Ercegović-Pavlović, Slavenka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18207>.