Esih, Ivan

Esih, Ivan, hrvatski publicist, pisac i prevoditelj (Ljubuški, BiH, 7. VIII. 1898Zagreb, 23. I. 1966). Studirao slavistiku, filozofiju i njemački jezik u Pragu i Zagrebu, gdje je doktorirao 1923. radom iz psihologije. Uređivao je Omladinu, Službeni glasnik Odjela za prosvjetu Banovine Hrvatske i Prosvjetni život. Objavljivao kraću prozu, književne, kazališne i likovne kritike, eseje i putopise u domaćoj i inozemnoj periodici. Pisao o gradišćanskim Hrvatima, T. G. Masaryku, bugarskoj književnosti i dr. Sastavio rječnike hrvatskog, njemačkog i talijanskog jezika, rječnik turcizama i početnicu njemačkog jezika. Prevodio s više jezika, najviše s bugarskoga.

Esih, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18361>.