STRUKE:

filogeneza

filogeneza (filo-2 + -geneza), proces pov. razvoja org. svijeta, njegovih tipova, razreda, redova, porodica, rodova i vrsta. Proučavanje filogeneze omogućuje uvid u podrijetlo i kontinuitet vrsta i ostalih skupina organizama. Budući da se taj proces zbiva vrlo sporo, o filogenetskoj povezanosti različitih skupina organizama zaključuje se na temelju izumrlih prijelaznih oblika i fosilnih ostataka predaka, te posredno, iz podataka usporedne anatomije i embriologije, ekologije, fiziologije, biokemije i biogeografije. Najvažniji su zakoni filogeneze: zakon adaptacije, zakon monofilije (razvoj od zajedničkih predaka), korelativni razvoj organa, nepovratnost razvojnog procesa, diferencijacija dijelova i istodobna integracija u harmoničnu cjelinu, biogenetski zakon. Znanost koja proučava filogenezu zove se filogenija. (→ ontogeneza)

filogeneza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19611>.