Fisković, Igor

Fisković, Igor, hrvatski povjesničar umjetnosti i arheolog (Orebić, 23. IV. 1944). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1968), doktorirao (1975) obradbom ranokršćanske arhitekture Brača i Šolte. Od 1970. predaje na Filozofskom fakultetu. Od 2004. redoviti je član HAZU. Istražuje likovno stvaralaštvo hrvatske obale u slojevima do XVI. st.; objavljuje znanstvene studije, poglavito s tematikom iz ranokršćanske, srednjovjekovne i renesansne umjetnosti (Juraj Dalmatinac u Anconi, Peristil, 27–28, 1984; Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj [katalog], 1987; Dalmatinski prostori i stari majstori, 1990; Reljef renesansnog Dubrovnika, 1993; Reljef kralja Petra Krešimira IV., 2002). Organizator izložaba sinteznog značaja (Tisuću godina hrvatske skulpture, 1991; Dominikanci u Hrvatskoj, 2008) i urednik časopisa i znanstvenih zbornika. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za životno djelo (2014).

Fisković, Igor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19744>.