Floridski prolaz

Floridski prolaz (engleski Strait of Florida), prolaz između poluotoka Floride (odnosno otočja Florida Keys), otoka Kube i Bahamskih otoka; spaja Meksički zaljev s otvorenim Atlantskim oceanom. Širok je oko 180 km. Prolazom protječe Golfska struja, koja se u tom početnom dijelu zove Floridska struja. Floridski je prolaz važan u povezivanju velikih luka na jugu SAD‑a (New Orleans, Houston) s velikim lučkim središtima na atlantskom primorju (New York i dr.).

Floridski prolaz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19931>.