Fotez, Marko

ilustracija
FOTEZ, Marko

Fotez, Marko, hrvatski redatelj, kazališni povjesničar, pisac i prevoditelj (Zagreb, 31. I. 1915Beograd, 3. XII. 1976). Diplomirao 1939. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1942. tezom o S. Miletiću. Još kao student statirao u HNK-u, pomagao u kazališnom arhivu, surađivao u Novostima, Jutarnjem listu, Komediji. Prvi je put režirao 1935. u Nadbiskupskome kazalištu na Kaptolu. Nakon višegodišnjega hospitiranja i asistiranja B. Gavelli i T. Strozziju, 1938. u HNK-u postavio svoju preradbu Držićeva Dunda Maroja. Ta je adaptacija ubrzo postala dijelom repertoara većine onodobnih kazališta. Fotez je napravio više varijanti te preradbe, prilagodio i postavio Plakira (Držić), Barona Tamburlanovića (anonimni autor), Starca Klimoja (anonimni autor), Katu Kapuralicu (V. Stulli), Juditu (M. Marulić), Prikazanje života sv. Lovrinca mučenika (anonimni autor) i druge tekstove starije hrvatske baštine, pobuđujući zanimanje i u drugih redatelja za istraživanje toga korpusa. Bio je ravnatelj Drame u Splitu (1940), Osijeku (1941/42), Rijeci (1948), intendant u Zadru (1945). Režirao i u Varaždinu, Sarajevu, Beogradu, gostovao u inozemstvu. Jedan je od utemeljitelja Dubrovačkih ljetnih igara, na kojima je režirao Držićeva Plakira te Shakespeareov San Ivanjske noći 1951. u parku Gradac i Hamleta na Lovrjencu 1952. Režirao oko 150 dramskih djela, među kojima i Fausta (J. W. Goethe), Ukroćenu goropadnicu (Shakespeare), Večeras improviziramo (L. Pirandello). Režirao i opere: G. Rossini, Seviljski brijač; autor je više libreta i dviju drama (Ujak, 1943; Četvorka, 1945). Osnovao je više kazališnih listova, objavljivao članke o kazalištu i proučavao povijest hrvatske drame i kazališta (Stjepan Miletić, 1943; predgovor u Komedije XVII. i XVIII. stoljeća, 1967), pisao pjesme (Pjesme lutanja, 1942), putopise (Putovanje s Dundom Marojem, 1974; Kazališna hodočašća, 1981), eseje i feljtone (Kazališni feljtoni, 1943; Theatralia, 1944; Eseji i feljtoni, 1982). Prevodio drame i prozu s njemačkoga, talijanskoga, češkoga, ruskoga i engleskoga jezika.

Fotez, Marko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20234>.