Frankapan, Stjepan IV. (III.)

Frankapan, Stjepan IV. (III.), hrvatski velikaš, knez (??, 1577). Sin Ferdinanda i Marije Branković. Rano ostao bez roditelja, pa mu je na prijedlog djeda Bernardina skrbnikom bio kralj Ferdinand I., koji je najunosnije posjede davao na upravu Nijemcima. Uzalud je 1530. tražio da mu se vrati Novi (dobio ga je tek oko 1534), ali je ipak uspio vratiti dio posjeda. Stjepanove neprilike iskorištavao je i Nikola Zrinski, koji se 1541. oženio njegovom sestrom Katarinom. God. 1544. Stjepan je bio primoran sklopiti s njim ugovor o zajednici dobara i uzajamnom nasljeđivanju, što se protivilo obvezi o nasljeđivanju frankapanskih posjeda u muškoj liniji (Stjepan je držao 25 bogatih gradova i gospoštija, a Zrinski tek 17, i k tomu siromašnih). Zbog protivljenja ostalih Frankapana, Stjepan je poslije bezuspješno pokušavao razvrgnuti taj ugovor, ali mu ni kraljeva naklonost nije mogla pomoći, pa se 1562. morao zadovoljiti Ribnikom, Skradom i Novigradom na Dobri. Pomagao glagoljaše.

Frankapan, Stjepan IV. (III.). Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20441>.