Fröhlich, Rudolf

Fröhlich [frø:'li62179] (Veselić), Rudolf, hrvatski pisac i jezikoslovac (? Beč, 14. I. 1819Mondsee, 12. ili 21. IX. 1862). Gimnaziju pohađao u Vinkovcima, studirao u Beču, gdje je radio kao novinar, pisac i prevoditelj. Pripadao književnojezičnomu ilirskomu krugu. Preveo Babukićevu slovnicu iz 1836. Osnove ilirske gramatike pod naslovom Grundzüge der Ilirischen Grammatik, 1839. U predgovoru dao leksičke etimološke paralele hrvatskoga (»ilirskoga«) i još 9 jezika. Kontrastivno prikazao hrvatski, češki, poljski i ruski jezik (Upute za brzo učenje četiriju slavenskih glavnih jezika – Anleitung zur schnellen Erlernung der vier slawischen Hauptsprachen, 1847). Razlikujući hrvatski i srpski jezik, objavio je priručne gramatike hrvatskoga i srpskoga, te hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski rječnik.

Fröhlich, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20715>.