STRUKE:

galaktoza

galaktoza (prema grč. γάλα, genitiv γάλαϰτος: mlijeko), C6H12O6, monosaharid sličan glukozi, od koje se razlikuje po konfiguraciji na četvrtom ugljikovu atomu. Vezana na glukozu čini disaharid laktozu (mliječni šećer). Česta je komponenta biljnih polisaharida, te životinjskih glikoproteina i glikolipida. Derivati galaktoze nazivaju se galaktozidi.

galaktoza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21033>.