Galičica

Galičica [~li'~], planina u Sjevernoj Makedoniji, između Prespanskog i Ohridskoga jezera; njezin je južni nastavak Suha planina (albanski Mali i Thatë) u Albaniji. Građena je od paleozojskih škriljevaca i mezozojskih vapnenaca; površinski i podzemni krški oblici. Najviši je vrh Magaro (2255 m). Kroz vapnence Galičice otječe voda Prespanskoga jezera u niže Ohridsko jezero. Galičica je izvorište Crnoga Drima. Padine su joj šumovite; u višim dijelovima pašnjaci (ovca, koza). U sjeveroistočnome dijelu nalazi se nacionalni park Galičica (25 000 ha), osnovan 1958. Turizam.

Galičica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21076>.