STRUKE:

Gallatin, Albert

Gallatin [gæ'lətin], Albert (puno ime Abraham Alfonse Albert Gallatin), američki političar i etnolog švicarskog podrijetla (Ženeva, Švicarska, 29. I. 1761Astoria, New York, 12. VIII. 1849). Od 1780. živio u Americi. Član Zastupničkog doma Kongresa 1795–1801; ministar financija 1801–14. Smatra ga se osnivačem američke etnologije. God. 1842. utemeljio u New Yorku američko etnološko društvo. Istraživao način života i kulturu sjevernoameričkih Indijanaca.

Gallatin, Albert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21107>.