Gansu

Gansu (tradicionalno Kansu), pokrajina u sjeverozapadnoj Kini; obuhvaća 366 500 km² s 25 575 254 st. (2010), većinom Kineza (Han) i Huia (Kinezi muslimani) te Tibetanaca, Kazaha, Mandžuraca, Mongola i dr. Veći dio pokrajine leži iznad 1000 m apsolutne visine. Na sjeveru zauzima dio pustinje Gobi. Južno od pustinje pruža se gorje Nan Shan (najviši vrh 6346 m). U istočnome dijelu, kroz koji svojim gornjim tokom protječe rijeka Huang (Žuta rijeka), nalazi se plodan bazen oko Lanzhoua (Lanchou) i umjetno natapana nizina Ningxia (Ningsia); za istočni dio Gansua karakteristične su terase pokrivene praporom. Klima je suptropska. Srednja zimska (siječanj) temperatura od –14° do 3 °C; srednja ljetna (srpanj) 11° do 27 °C; godišnja količina oborina 30 do 860 mm (ljeti padne od 50 do 70% oborina). Bogata ležišta nafte (kraj Yumena) i ugljena te željeza, nikla, bakra, cinka i sumpora. Uspijevaju proso, pšenica, slatki krumpir, soja, šećerna repa, duhan, pamuk; stočarstvo. Upravno je središte Lanzhou. – Gansu je od davnine prometni koridor između Kine i središnje Azije, pa je duž sjevernih pristranaka Nan Shana vodio prastari karavanski »svileni put«, uz koji je danas autocesta.

Gansu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21227>.