STRUKE:

Amaru

Amaru [a'~] (Amaruka, Amarū, Amarūka), indijski pjesnik (VII. ili VIII. st.) oko čijeg su se života splele legende, a neki misle da nije ni postojao. Napisao jedno od najvećih djela klasične sanskrtske ljubavne lirike Sto pjesama Amaruovih (Amaruśataka). Djelo se sastoji od stotinjak kitica, koje nisu jedna s drugom povezane, a svaka obrađuje jednu ljubavnu temu ili prizor. Posve je iznimna značajka ovoga djela u indijskoj književnosti profinjenost kojom su prikazani ženski likovi. Djelo je sa sanskrta na hrvatski preveo te popratio komentarima Mislav Ježić, 2011.

Amaru. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.10.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2129>.