Gargurić Kasandrić

Gargurić Kasandrić (Gargurich Cassandrich), hvarska građanska obitelj, nastala 1698. vjenčanjem Ivana Gargurića (rođ. 1667) i Lucije Kasandrić (1680–1708). Pripadnici obitelji dvojnim su se prezimenom služili od druge polovice XIX. st.; u XX. st. isključivo su Kasandrić. Ivanov i Lucijin sin Petar (1703–88) bio je brodovlasnik, a njegovi potomci većinom svećenici i pravnici. Unuk mu, pravnik i sudac Petar (1769–1852), oženio je 1801. plemkinju Lauru Soppe Papalić iz Šibenika, koja mu je donijela bogat miraz i nasljedstvo. Gargurić Kasandrići primljeni su 1804. u plemstvo Nina. U XIX. st. imali su posjede na Hvaru, Braču i Visu te mnoge nekretnine (kasnogotička palača Gargurić u Hvaru, pripala im po diobi s Gargurićima 1783). Najistaknutiji pripadnik obitelji bio je Petrov unuk, publicist i književni povjesničar Petar Kasandrić. Njegovi bratići, braća Petar (1834–93), Ivan (1836–1903) i Nikola (1838–1910), kapetani duge plovidbe, bili su osvjedočeni hrvatski rodoljubi. Ivanov sin Ivan (1879–1948) doktorirao je teologiju u Innsbrucku 1903. i predavao na bogoslovijama u Zadru i Splitu. Nećak mu je bio pravnik, povjesničar i publicist Ivan Kasandrić. Poznata je kuća Kasandrić u Hvaru s knjižnicom i arhivom (dio u hvarskoj podružnici Državnog arhiva u Splitu) te njihov ljetnikovac u uvali Dubovici.

Gargurić Kasandrić. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21292>.