ambicioznost

ambicioznost (prema lat. ambitiosus: koji se oko nečega trudi, nečemu stremi, ambiciozan) → ambicija

ambicioznost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2152>.