STRUKE:

AMC

AMC (akronim od engleskog Agricultural Mortgage Corporation), ustanova utemeljena 1928. u Engleskoj i Walesu radi omogućavanja hipotekarnih kredita farmerima s rokom otplate do 30 godina. Korporaciji je kapital isprva osiguravala Bank of England, potom konzorcij komercijalnih banaka, a u novije doba država. Zajmovi AMC-a obično se daju putem lokalnih banaka.

AMC. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2183>.