Glavinić, Sebastijan

ilustracija
GLAVINIĆ, Sebastijan

Glavinić, Sebastijan, senjsko-modruški biskup (Pićan, prije 18. I. 1632Slovenske Konjice, 5. XII. 1697). Pranećak pisca i povjesničara Franje Glavinića. Franjevac, školovao se 1646–50. u franjevačkom samostanu na Trsatu. Studij filozofije i teologije pohađao u Grazu, Beču i Trnavi, zaređen za svećenika 1660. God. 1661. izabran u poslanstvo bečkoga dvora ruskom caru u Moskvu radi posredovanja u rusko-poljskoj pomirbi. Nakon povratka 1662., sastavio opsežno Izvješće o stanju u Moskovskoj državi s pismom caru Leopoldu I. (Relatio de rebus Moscoviticis cum epistola ad Leopoldum I imp.), u kojem je opisao put u Rusiju i tamošnje gospodarske i vjerske prilike. U Beču je potom zadržan za tumača ruskoga jezika, a 1664–77. obnašao je službu dvorskoga kapelana. Za stečene zasluge car Leopold I. dodijelio mu je nadžupu sv. Jurja u Slovenskim Konjicama (gdje je kao nadžupnik proveo 20 godina), a 1668. i naslov plemića od Glamoča. Za biskupa senjsko-modruškog imenovao ga je Leopold I. 1689., a papa Aleksandar VIII. potvrdio 1690; svečano je bio posvećen u Beču 1691. Pripajanje područja Like i Krbave (koje je bilo oslobođeno od Osmanlija) njegovoj dijecezi (1690) dovelo je do sukoba sa Zagrebačkom biskupijom. Djelujući na obnovi vjerskoga života na području svoje biskupije, Glavinić je poticao pastoralni rad i obnovu crkvenih objekata, često se sukobljujući s komorskim zakupnicima zrinskih i frankapanskih posjeda zbog njihova upletanja u crkvena područja. Zbog provođenja samostalne politike car ga je ukorio (1692), a razmišljalo se i o njegovu smjenjivanju. Potkraj života, narušena zdravlja, napustio je biskupiju i posljednje godine proveo u svojoj bivšoj župi u Slovenskim Konjicama. Glavinićevo autorstvo opisa Like i Krbave (Kratak i sažet opis Like i Krbave, dviju županija Kraljevine Hrvatske – Brevis et compendiosa duorum Comitatuum Regni Croatiae Licae et Corbaviae descriptio) suvremena historiografija osporava.

Glavinić, Sebastijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22232>.