STRUKE:

Abusir

Abusir (arap. Abusīr [~si:'r]), arheološko nalazište u Egiptu, između Gize i Sakare, na lijevoj obali Nila, 10 ak km od Kaira, gdje su četiri faraona V. dinastije gradili svoje piramide (2470 – 2320. pr. Kr.) s pratećim hramovima. Piramide su bile arhitektonski loše izgrađene pa su u ruševnu stanju. Hramovi s obeliscima i reljefima bili su posvećeni bogu Sunca Ra. U Abusiru je pronađena i najveća zbirka tekstova Staroga kraljevstva, tzv. Abusirski papirusi.

Abusir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=226>.