Grossmann, Makso

Grossmann [gro'sman], Makso, hrvatski liječnik (Vukovar, 15. II. 1893Zagreb, 20. II. 1947). Završivši u Beču specijalizaciju iz interne medicine, djelovao je u Zagrebu kao asistent Interne klinike (1920–28) te voditelj internog odjela Merkurova sanatorija (1929–41), u kojem je 1938. osnovao srčanu stanicu, prvu takve vrste u tadašnjoj državi. Napose se bavio kardiologijom, bolestima metabolizma i dijabetesom; začetnik je kliničke farmakologije u nas.

Grossmann, Makso. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23508>.