anabolizam

anabolizam (ana- + [meta]bolizam) ili biosinteza, proces kojim u živom organizmu složene biološke molekule nastaju iz jednostavnijih preteča (prekursora) uz utrošak energije (→ bioenergetika). Kako bi se to ostvarilo, pojedini se gradivni elementi, nastali iz hranjivih tvari, »aktiviraju« u energetski povoljnijim reakcijama, često s ATP-om, pri čemu nastaju aktivni međuprodukti s AMP-om ili pirofosfatom (→ adenozin). U biosintezi sudjeluju koenzimi (vitamini ili njihovi derivati). Tako se skupine od jednog C-atoma prenose biotinom i tetrahidrofolnom kiselinom, skupine od dva C-atoma koenzimom A, one od pet C-atoma aktiviraju se pirofosfatom itd. Složeni spojevi koji sadrže dušik sintetiziraju se iz jednostavnih aminokiselina, a biopolimeri iz aktiviranih monomera. Anorganski ugljik ulazi u organsku tvar fotosintezom. U biotehnologiji naročito je važna mikrobna biosinteza primarnih (za život važnih) metabolita, kao što su vitamini, te sekundarnih (za život nebitnih), kao što su antibiotici.

anabolizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2396>.