Hadži, Jovan

Hadži, Jovan, slovenski zoolog (Temišvar, 22. XI. 1884Ljubljana, 11. XII. 1972). Gimnaziju završio u Zagrebu, a biologiju studirao u Beču (1904–07) i ondje doktorirao 1907. Najprije radio u Zagrebu a od 1920. do 1957. profesor zoologije na Sveučilištu u Ljubljani; redoviti član slovenske akademije. Autor mnogih znanstvenih radova iz područja morfologije, sistematike i filogeneze nižih morskih životinja (napose mješinaca); obradio plankton Kvarnera i Bakarskoga zaljeva. Hadži je odbacio Haeckelovu hipotezu o ontogenetskom ponavljanju filogeneze i zamijenio ju poredbenim načelom morfološke i ekološke orijentacije, oprezno uzimajući u obzir biogenetski zakon. Time je ozbiljno ugrozio stari zoološki sustav, temeljen na blasteji i gastreji, odnosno na protostomiji i deuterostomiji. Postavio je tzv. turbelarnu teoriju, pa je na temelju prikupljenoga poredbenog materijala okrenuo prijašnji sustav: hidrozoa-antozoa-ktenofora-turbelaria u sustav: turbelaria-antozoa-hidrozoa, a koljeno ktenofora odijelio je kao zasebnu granu turbelaria. Time je dana mogućnost postavljanja novoga životinjskoga genealoškoga stabla, koju je obrazložio gledištima o naravi mezoderma i celoma. Glavna djela: O porijeklu, srodstvenim odnosima i sistematskoj poziciji ktenofora (1923), Nekoliko općevažećih rezultata istraživanja mješinaca (Einige allgemein wichtige Resultate einiger Untersuchungen über Coelenterata, 1927), Turbelarna teorija žarnjaka (Turbelarijska teorija knidarijev, 1944).

Hadži, Jovan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24035>.