STRUKE:

accelerando

accelerando [ač:elera'ndo] (tal.: ubrzavajući), glazbena oznaka za postupno ubrzavanje tempa; kratica accel.

accelerando. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=242>.