Haramija, Dragutin

Haramija, Dragutin, hrvatski političar (Čavle kraj Rijeke, 12. VIII. 1923Zagreb, 28. XI. 2012). Pravo je diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu. Sudjelovao je u NOB-u 1941–45. Nakon II. svjetskog rata bio je zamjenik republičkoga javnog tužitelja i okružni javni tužitelj za grad Zagreb te podsekretar u Državnom sekretarijatu za pravosuđe i upravu NRH (1954–63), zatim predsjednik Skupštine kotara i općine Rijeke (1963–69). Od 1969. bio je predsjednik Izvršnoga vijeća Sabora SRH i član Predsjedništva CK SKH. Kao jedan od vodećih sudionika Hrvatskoga proljeća, bio je zagovornik gospodarske i političke reforme. Nakon XXI. sjednice Predsjedništva SKJ u Karađorđevu, u prosincu 1971. prisiljen je na ostavku, isključen iz političkog života i umirovljen. Uoči prvih višestranačkih izbora 1990. pristupio je Koaliciji narodnoga sporazuma. Jedan je od osnivača Hrvatske narodne stranke i član njezina predsjedništva.

Haramija, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24369>.