analiza društvenih troškova i koristi

analiza društvenih troškova i koristi (engleski cost-benefit analysis), metoda ocjene prijedloga ulaganja koji će uz novčane imati i druge učinke, novcem teško mjerljive. Primjenjuje se pri izgradnji velikih infrastrukturnih objekata, državnih zdravstvenih i izobrazbenih programa, ulaganja koja će imati znatne učinke na okoliš i sl. Kako su ta ulaganja najčešće državna i poduzimaju se u društvenom interesu, učinke treba ocjenjivati s društvenog stajališta. Novčani učinci, npr. troškovi izgradnje i naplata usluga, zato se ne izražavaju u tržišnim, nego u obračunskim cijenama. Nenovčani učinci, npr. mogući nestanak neke biljne ili životinjske vrste, gubitak ljudskih života ili pak bolje zdravlje stanovništva, porast razine opće izobrazbe i sl., nastoje se izraziti novcem kako bi se mogli pribrojiti novčanim učincima. Jednom ocijenjeni na takav način, povoljni se učinci suprotstavljaju nepovoljnima i, ako je razlika pozitivna, prijedlog se ulaganja prihvaća.

analiza društvenih troškova i koristi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2465>.