Hörmann, Kosta

Hörmann [he'rman], Kosta, hrvatski kulturni djelatnik (Bjelovar, 8. IX. 1850Beč, 16. XI. 1921). Visoki činovnik austrougarske vlade u BiH. God. 1885. bio je jedan od pokretača osnutka Zemaljskoga muzeja u Sarajevu; 1887–1904. njegov ravnatelj i 1911–17. intendant. Okupio je vrijedan krug suradnika i potaknuo iznimnu muzejsku djelatnost. Utemeljio je muzejsku knjižnicu te (1889) pokrenuo i uređivao Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. U njemu je objavio dvadesetak prikaza muzejskih izdanja, recenzija i osvrta. Pokretač je književnog časopisa Nada (1895), koji je uređivao sa S. S. Kranjčevićem, te osnivač Balkanološkog instituta u Sarajevu (1908). Skupio je i objavio veliku zbirku muslimanskih epskih narodnih pjesama Narodne pjesme muhamedovaca u Bosni i Hercegovini (I–II, 1888–89), a treća je knjiga pripremljena iz njegove rukopisne ostavštine (Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini, 1966).

Hörmann, Kosta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26143>.