Andrić, Neda

Andrić, Neda, hrvatska ekonomistica (Ogulin, 25. IX. 1927Rijeka, 13. I. 2010). Diplomirala (1951) i doktorirala (1977) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Jedna od utemeljiteljica (1961) i profesorica Ekonomskog fakulteta u Rijeci; pokretačica Ekonomskog instituta u Rijeci i njegova prva direktorica (1964–69); 1985–90. predavala na Hotelijerskome fakultetu u Opatiji. Objavila je mnogobrojne radove s područja ekonomike turizma i knjigu Turizam i regionalni razvoj (1980).

Andrić, Neda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2620>.