Hrvatska biskupska konferencija

Hrvatska biskupska konferencija, trajno okupljanje biskupa, koji vijećaju o pastoralnim i drugim pitanjima važnima za cijelo područje njihova djelovanja. Ima pravnu osobnost i ovlast donositi propise obvezne za cijelo područje. Osnovana je 1993. sa sjedištem u Zagrebu. Tijela su joj: sabor, stalno vijeće, različita vijeća, komisije i odbori te generalno tajništvo. Predsjednik i potpredsjednik biraju se na tri godine, a uzastopce mogu biti izabrani dvaput.

Hrvatska biskupska konferencija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26393>.