Hrvatska bogoslovna akademija

Hrvatska bogoslovna akademija, teološko društvo što su ga zauzimanjem F. Bulića, F. Barca i J. Jelenića osnovali 1922. profesori Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Zagrebu. Iste su godine pravila društva dobila državno odobrenje, a na početku 1927. i crkvenu potvrdu. Izdavala je časopise Bogoslovska smotra i Croatia sacra. U njima su surađivala poznata imena hrvatske i europske filozofsko-teološke i povijesne znanosti, kao S. Zimmerman, F. Zagoda, D. Kniewald, M. Barada, S. Krizin Sakač, S. Bakšić, K. Balić, D. Mandić, Andrija Živković i dr. Pokušala je djelovati i u komunističkom režimu, ali je raspuštena 1949.

Hrvatska bogoslovna akademija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26394>.