Andronik IV. Paleolog

Andronik IV. Paleolog (grč. Ἀνδρόνıϰος Παλαıολόγος, Andrónikos Palaiológos), bizantski car (?, 11. IV. 1348?, 28. VI. 1385). Stariji sin cara Ivana V. Sukobio se više puta s ocem; 1376., uz pomoć Genovljana, zauzeo Carigrad i preuzeo vlast, ali je već 1379. zbačen. Na prijestolje se vratio Ivan V. sa sinom Manuelom, uz pristanak Osmanlija.

Andronik IV. Paleolog. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2665>.