STRUKE:

Igrišće

Igrišće, arheološko nalazište, naselje starije faze kasnoga brončanog doba na Kalniku kraj Križevaca. Osim mnogobrojnih keramičkih i brončanih predmeta (igle za šivanje i pričvršćivanje odjeće, nakit, bodež) otkrivena je metalurška radionica s kamenim kalupima za lijevanje kovina. Nalazi pripadaju zagrebačkoj skupini (grupa Zagreb) kulture žarnih polja (XII. do XI. st. pr. Kr.).

Igrišće. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26985>.