indikatorski organizam

indikatorski organizam (indikatorska vrsta), organizam uske ekološke valencije koji služi kao mjera okolišnih uvjeta u promatranome području; npr. mahovine često indiciraju kiselo tlo; lišaj Usnea articulosa raste samo u području s niskom koncentracijom sumporova dioksida u zraku, kopriva Urtica dioica indikator je visoke razine fosfata u tlu; prisutnost crijevne bakterije Escherichia coli u vodi indicira fekalno onečišćenje.

indikatorski organizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27315>.