STRUKE:

iskop

iskop, vrsta građev. radova kojima se uklanja dio tla radi gradnje građevine (temelja građevine, podzemnih dijelova građevine, tunela, rovova, kanala i sl.). Iskop se obavlja ručno ili strojno (→ građevinski strojevi). Može biti površinski (otkop sloja humusa zemljišta debljine do 30 cm), široki iskop zemlje s bočnim nagibom strana građevne jame manjim od kuta prirodnoga pokosa iskopanoga zemljanoga materijala, okomiti iskop zemlje s vertikalnim stranama građevne jame, tunelski iskop različitih poprečnih presjeka za npr. cestovne i želj. tunele i dr. Kod svih okomitih iskopa dubljih od 1 m potrebno je građevnu jamu osigurati od urušavanja razupiranjem bočnih strana, bez obzira na kategoriju iskopanoga materijala. Iskop u kamenome materijalu obavlja se miniranjem ili bušenjem. Prilikom iskopa često se kao problem pojavljuje podzemna voda, koju tijekom radova valja crpiti iz građevne jame. (→ zagatna stijena)

iskop. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27915>.