STRUKE:

anion

anion (an1- + ion), negativno nabijeni ion, tj. atom, atomska skupina ili molekula s viškom elektrona. Nastaje elektrolitskom disocijacijom ili ionizacijom, u električnom polju privlači ga pozitivno nabijena elektroda, anoda.

anion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2827>.