ante

ante (lat. antae: stupci), kod grčkih antičkih građevina produžetak uzdužnih zidova na taj način da se na pročelju (Riznica Atenjana u Delfima), a jednako i na začelju (Artemidin hram u Eleuzini), dobiva plitko predvorje. U rimskoj arhitekturi po Vitruviju taj se tip s dva stupa u sredini među antama zove templum in antis ili dvostruki templum in antis.

ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2930>.