antecedent

antecedent (prema lat. antecedens, genitiv antecedentis: prethodni), riječ ili rečenica koje, prethodeći drugoj riječi ili rečenici (konsekventu), određuju njihovu gramatičku pripadnost. Tako je član antecedent imenici u analitičkim jezicima, uvjet antecedent posljetku u pogodbenim rečenicama itd. Taj se pojam osobito rabi u gramatici da bi se označila riječ (imenica, zamjenica) na koju se vezuje relativna rečenica odnoseći se prema njoj kao pridjev.

antecedent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 12.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2931>.