antikomutativnost

antikomutativnost (anti- + komutativnost), u matematici, svojstvo operacije množenja u prstenu ili algebri; operacija je antikomutativna ako za svaki par elemenata a, b vrijedi a · = – b · a. Primjer: vektorski umnožak. (→ vektor)

antikomutativnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3046>.