Karlovac, Antun

Karlovac, Antun, hrvatski ljekarnik (Supetar na Braču, 29. IV. 1901Zagreb, 27. XII. 1968). Diplomirao je farmaciju na Farmaceutskom tečaju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1922). Kao profesor odgojio nekoliko naraštaja farmaceutskih tehničara na Farmaceutskoj školi u Zagrebu. Organizirao je ljekarničku struku u Hrvatskoj i osnovao Sekciju za Dalmaciju Saveza apotekarskih suradnika. Godišnja nagrada za iznimne zasluge na području farmaceutike nosi njegovo ime.

Karlovac, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30589>.