Antolek-Orešek, Vladimir

Antolek-Orešek, Vladimir, hrvatski violončelist i pedagog (Zagreb, 22. VI. 1905). Studij violončela završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (U. Fabbri, 1930). Usavršavao se kod P. Casalsa i D. Alexaniana na École Normale de Musique u Parizu (1931–35) i kod H. Jacobya u Zürichu. U to je vrijeme član gudačkoga kvarteta pariških studenata (Lj. Spiller, K. Rupel, D. Ilin, V. Antolek). Djelovao u Parizu i Francuskoj kao solist i komorni glazbenik. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu profesor violončela, komorne glazbe i metodike violončela (1957–76).

Antolek-Orešek, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3140>.