STRUKE:

Klarić, Ivo

Klarić, Ivo, hrvatski književni prevoditelj i pisac (Split, 10. X. 1939). Studij romanistike završio na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Uređivao reviju Naša knjiga i tjednik Školske novine (glavni urednik 1989–93). God. 1993–98. bio je savjetnik za kulturu u hrvatskom veleposlanstvu u Madridu, potom direktor nakladničke kuće Školske novine. Prevodi s francuskoga, talijanskoga i španjolskoga (djela A. Dumasa, markiza de Sadea, J. Geneta, F. Sagan, G. Simenona, A. Camusa, A. Gidea, D’Annunzija i dr.). Objavio je i zbirku kolumni i kratkih priča Krajnje vrime (1989) i Tata, kaj je to velika nužda? (2008).

Klarić, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31746>.