STRUKE:

antropohorija

antropohorija (antropo- + grč. χωρέω: širim se), širenje biljaka čovjekovim posredovanjem. (→ adventivne biljke)

antropohorija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3190>.