Knezović, Zvonimir

Knezović, Zvonimir, hrvatski psiholog (Slavonska Požega, 17. VIII. 1949). Diplomirao psihologiju 1974. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1985. doktorirao. Od 1979. zaposlen na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za psihologiju toga fakulteta, od 1997. izvanredni, a od 2003. redoviti profesor. Bio je djelatni član Ministarstva obrane RH od 1991., jedan od utemeljitelja i prvi ravnatelj Odjela za psihologiju u MORH-u. Bio je predstojnik Ureda za žrtve rata Vlade RH od 1994. do 1998. Glavna područja rada: psihologija ličnosti, psihologija kriminalnog ponašanja, prijenos informacija, metodološki aspekti konstrukcije upitnika i testova, psihološke posljedice ratnih trauma te razvoj i primjena interdisciplinarnih psihosocijalnih programa. Glavna djela: Psihološke karakteristike osuđenih osoba: evaluacija dijagnostičkih postupaka (koautor, 1989), Hrvatski psihosocijalni program: petogodišnja iskustva u radu sa sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata (koautor, 2001).

Knezović, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32061>.