STRUKE:

Kobarid

Kobarid [~ri'd] (talijanski Caporetto [kapore't:o]), gradić u dolini rijeke Soče, sjeverozapadna Slovenija; 1090 st. (2016). Crkva iz XVII. st. Povijesni muzej (osnovan 1990. kao muzej I. svjetskog rata). Tvornica medicinske opreme (igle i dr.), mljekara. Teško stradao u potresu 1976. – U antičko doba ilirsko-keltsko naselje na brdu Gradič. Prvi se put spominje 1184. Tijekom srednjega vijeka bio je u posjedu Akvilejskoga patrijarhata i furlanskih velikaških obitelji Cucagna, Zucco i Porzia. Teško stradao u požaru 1688. Od 1850. općina. U I. svjetskom ratu kraj Kobarida su združene njemačke i austrougarske postrojbe probile talijansku liniju bojišnice (24–27. X. 1917), pri čemu je talijanska vojska imala velike ljudske gubitke.

Kobarid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32143>.