Konstantin IV. Pogonat

Konstantin IV. Pogonat (grčki Κωνσταντῖνος Πωγων8118τος, Κōnstantĩnos Pōgōnãtοs: Konstantin Bradati), bizantski car od 668 (?, oko 650Carigrad, IX. 685). Najstariji sin Konstansa II. Pogonata. Njegovu vladavinu obilježila je arapska opsada Carigrada (674–678) suzbijena uporabom grčke vatre, a pobjeda bizantske vojske označila je prekretnicu u ratovima s Arapima. Ratovao je protiv Bugara koje nije uspio spriječiti da prijeđu donji Dunav i na području Bizantskoga Carstva osnuju državu (680–681); pritom se obvezao na plaćanje godišnjega danka. Dao je sazvati šesti ekumenski koncil u Carigradu (680–681) na kojem je bio osuđen monoteletizam. Za njegove je vladavine učvršćeno monarhijsko načelo carske vlasti uz prenošenje carskih prava na najstarijega sina. Naslijedio ga je Justinijan II.

Konstantin IV. Pogonat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32881>.