Kos, Vinko

Kos, Vinko, hrvatski pjesnik (Vučetinec kraj Svetoga Jurja na Bregu, 10. VII. 1914?, V. 1945). Studirao hrvatski i njemački jezik na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Nestao u bleiburškoj tragediji. Zbirkama pjesama Vodopad (1939), Kipar (1941) i poemom Šišmiš (1943) stekao ugled meditativnoga i mističnoga pjesnika. Objavio i kajkavsku zbirku Lada (1944), nadahnutu zavičajnim krajolikom. Pod pseudonimima Čika Nika i Čiča Nika pisao je pjesme, priče i igrokaze za djecu (Božićne zvjezdice, 1941; Zlatna jabuka, 1942; Dušenka, 1943; Planinski dječak, 1944; Zlatni orasi, 1947). Neke su mu pjesme i uglazbljene. U ostavštini su mu pronađeni dječji igrokazi, radiodrame, novele i putopisi.

Kos, Vinko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33293>.