Kraft, Stefan

Kraft, Stefan, hrvatski političar i diplomat (Inđija, 15. VIII. 1884Heidelberg, 16. VI. 1959). Prirodoslovlje i pravo studirao u Zagrebu, Marburgu te u Beču, gdje je 1911. doktorirao pravo. Bio je visoki dužnosnik Kulturbunda, udruge za očuvanje i širenje njemačke kulture. Od 1920. član Švapsko-njemačkoga kulturnoga saveza u Novom Sadu, gdje je od 1922. bio voditelj njemačke poljoprivredne zadruge Agraria, a od 1927. Središnje poljodjelske posudbene štedionice. Kao član Stranke Nijemaca u Kraljevini SHS (zatim i nekoliko drugih stranaka) postao zastupnikom u Narodnoj skupštini u Beogradu 1923–38. Zalagao se za politiku sporazuma s vodećim političkim snagama u zemlji radi zaštite prava njemačke nacionalne manjine. God. 1939. iz vodstva Kulturbunda isključili su ga tzv. obnovitelji, mladi intelektualci koji su, studirajući u Njemačkoj, došli u doticaj s idejama Hitlerove Nacionalsocijalističke njemačke radničke stranke te između 1936. i 1939. posve preuzeli Kulturbund i druga društva njemačke narodne skupine. God. 1941–42. Kraft je bio generalni konzul NDH u Münchenu, a potom (od listopada 1942) ravnatelj Glavnoga ravnateljstva za prehranu u Ministarstvu narodnoga gospodarstva. Pred kraj rata emigrirao u Njemačku.

Kraft, Stefan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33637>.