Krajačić, Benedikt

Krajačić, Benedikt, hrvatski pravni pisac (Zagreb ?, oko 1715?, 1771). Od 1745. spominje se kao bilježnik Požeške županije, od 1751. odvjetnik obitelji Keglević, Patačić i Drašković, a od 1760-ih odvjetnik Zagrebačkoga kaptola. God. 1755–56. djelovao je u Beču radi rješavanja parnica, a zatim mu je Hrvatski sabor povjerio provedbu poreznoga popisa i urbarske regulacije u Primorju. Od 1762. do 1766. bio je bilježnik Križevačke županije. Istodobno je u Hrvatskom saboru od 1762. do kraja života bio bilježnik Kraljevinskih konferencija. Pripadao krugu hrvatskoga plemstva koje se zalagalo za gospodarski napredak zemlje. God. 1756. sastavio prijedlog o preustroju uprave u hrvatskim županijama O dostojanstvu i ustrojstvu Kraljevstava Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (De dignitate et consistentia Regnorum Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae), kojim je na temelju ugarskog uzora predložio dokidanje središnje riznice Hrvatskoga Kraljevstva i decentralizaciju autonomne financijske uprave po županijama. Različiti podatci o njegovu političkom i pravničkom djelovanju te o burnom, škandalima popraćenu osobnom životu navode se u djelu B. A. Krčelića Annuae ili povijest … (1901).

Krajačić, Benedikt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33649>.