Kraljević, Benedikt

Kraljević, Benedikt, episkop i teološki pisac (kraj Soluna, 15. I. 1765. ili 1767Venecija, 1. II. 1862). Od 1805. boravio u Bosni, gdje je dobio čast episkopa te bio pomoćnik bosanskog vladike Kalinika. Zbog podrške Prvom srpskom ustanku došao u nemilost Osmanlija pa je, preko Srbije i Ugarske, prebjegao u Dalmaciju. Kako bi otklonio optužbe da je bio u ruskoj službi, podržao je generala A. Marmonta i zagovarao pripojenje Bosne Ilirskim pokrajinama. God. 1810. imenovan dalmatinskim episkopom. Nakon uspostave austrijske vlasti zalagao se za crkvenu uniju, zbog čega su ga predstavnici pojedinih srpskih krugova pokušali ubiti (1821). Nakon toga sklonio se u Padovu, a potom u Veneciju (1822). Preveo je na talijanski i izdao djelo Liturgija sv. Ivana Zlatoustoga (La divina liturgia di S. Giovanni Grisostomo, 1855), a u rukopisu je sačuvana njegova Rasprava o pet razlika između Latinske i Grčke crkve (Dissertazione sopra le cinque differenze tra le due chiese greca et latina).

Kraljević, Benedikt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33689>.