Kretzschmar, Hermann

Kretzschmar [krε'čmar], Hermann, njemački muzikolog i dirigent (Olbernhau, 19. I. 1848Berlin, 10. V. 1924). Glazbu učio privatno, a muzikologiju studirao i doktorirao u Leipzigu 1871. Isprva djelovao kao praktični glazbenik u Metzu, Rostocku i Leipzigu. Nakon 1895. postupno je prestao nastupati i potpuno se posvetio muzikologiji. Godine 1904. postao profesor na Sveučilištu u Berlinu te ravnatelj Visoke glazbene škole i Instituta za crkvenu glazbu. Uz H. Riemanna najznačajniji je njemački muzikolog svojega doba. Zauzimao se za povijest glazbe kao povijest glazbene kulture u širem društvenom kontekstu. Bavio se izdavanjem glazbenih djela (J. S. Bach i dr.) i objavio niz članaka i knjiga različite tematike (venecijanska opera, opus J. S. Bacha, njemačka popijevka, povijest opere i dr.). Niz izdanja doživio je njegov popularni Vodič kroz koncertnu dvoranu (Führer durch den Konzertsaal, 1887).

Kretzschmar, Hermann. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33924>.