Kubitschek, Wilhelm

Kubitschek [ku:'bičεk], Wilhelm, austrijski povjesničar, arheolog i numizmatičar (Bratislava, 28. VI. 1858Beč, 2. X. 1936). Diplomirao 1879. na Sveučilištu u Beču. Bio je sveučilišni profesor u Grazu (1896), od 1897. do 1910. kustos, potom ravnatelj (do 1925) Numizmatičkoga kabineta (Münzkabinett) u Beču, od 1916. do 1929. profesor rimskih starina i epigrafije na Sveučilištu u Beču. Bavio se antičkom arheologijom; osobito je pridonio proučavanju rimskoga razdoblja na bečkome području. Glavna djela: Vodič po Karantaniji (Führer durch Carnuntum, sa Solomonom Frankfurterom, 1891), Putopisne studije (Itinerarstudien, 1919), Rimski nalazi u Željeznom (Römerfunde von Eisenstadt, 1926), Stari izvještaji o rimskom limesu u Panoniji (Ältere Berichte über den römischen Limes in Pannonien, 1929).

Kubitschek, Wilhelm. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34388>.